• De praktijken in het Netwerk werken al jaren met elkaar samen, soms naast elkaar rond één kind of jongere, maar soms ook na elkaar in de vorm van doorverwijzing. Binnen dit Netwerkverband komen wij daarnaast een paar keer per jaar samen om elkaar verder te informeren over onze deskundigheden, specialisaties en ontwikkelingen in de zorg voor kinderen en jongeren. De opzet daarbij is steeds een forum te vormen waarin de zorg naar en voor onze cliënten verder geoptimaliseerd kan worden.