Psychologen/ psychotherapie
Bij dit netwerk zijn drie psychologen praktijken aangesloten.
KDC Voorschoten, praktijk Luria en Gera Koster.

Leest u hieronder wij zij doen of voor u kunnen betekenen.

KDC Voorschoten
Bob van Eerd
GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch psycholoog, Supervisor basisaantekening psychodiagnostiek (NIP)
Specialisaties: diagnostiek en (psychotherapeutische) behandeling bij kinderen en jeugdigen.
Papelaan 85V
2252 EG Voorschoten
071-5611636
kdcvoorschoten@planet.nl

Luria
Luria is een kleinschalige praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie. Het accent ligt op het uitvoeren van diagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren, varierend van ontwikkelingsonderzoek bij jonge kinderen tot het verrichten van intelligentie- en diagnostisch onderzoek bij vermoedens van ADHD of autisme. Onderzoek kan ook verricht worden bij kinderen en jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Molenlaan 39-9
2251 CC Voorschoten
071-3626221
hjkranen@luria.nl
Klik
hier voor de website

Gera Koster, kinder- en jeugdpsycholoog
GZ-psycholoog, EMDR therapeut, kinder- en jeugddiagnosticus
Specialisaties: EMDR bij kinderen en jeugdigen, ouderbegeleiding/ psycho-educatie, kindbehandeling, oplossings- en competentiegerichte aanpak

p/a Therapiepraktijk Voorschoten
Papelaan 85z
2252 EG Voorschoten
06-38003492
g.koster@casema.nl