Logopediepraktijk van Velzen
De logopedist houdt zich bezig met onderzoek, diagnostiek, behandeling en advisering op het gebied van stem, spraak, gesproken en geschreven taal en gehoorproblemen. Problemen kunnen ontstaan door een moeizame ontwikkeling van deze functies (bij kinderen) of door verkeerd gebruik, ziekte een ongeval of een hersenbeschadiging (bij kinderen en volwassenen). Binnen de Praktijk voor Logopedie te Voorschoten zijn vier logopedisten werkzaam, die u of uw kind bij bovengenoemde problematiek kunnen helpen.

Specialiteiten: taalontwikkelingsproblemen, dysfatische ontwikkeling, fonologische stoornissen, spraakproblemen, mondmotoriek, slik-, eet- en drinkproblemen, stemproblemen, lees- en schrijfproblemen, afasie en dysartrie

Jan Evertsenlaan 2
2253XG Voorschoten
Tel: 071-5610480

Lindepad 1
2251 PK Voorschoten
071-5610480