Elke praktijk heeft zijn eigen samenwerkingsverbanden. In dit netwerk proberen we deze samenwerkingsverbanden te bundelen om tot nog een bredere sociale kaart in deze omgeving te komen. Intensieve samenwerking vindt er plaats met de lokale huisartsen en psychologen, maar ook zijn er samenwerkingsverbanden met AMW, Rivierduinen en Centrum Autisme.